14.ročník

POHÁR PRAŽSKÝCH BĚŽECKÝCH NADĚJÍ 2017

Facebook : Instagram : Google+ : Twitter

Běžecké Naděje

POŘADATEL SOUTĚŽE

PSK Olymp Praha – oddíl atletiky
Za Císařským mlýnem 1063
170 06  Praha 7

Hlavní organizátor poháru

Tomáš Linhart
e-mail: info@bezeckenadeje.cz
mobil: +420 728 762 532

PROPOZICE

Do Poháru Pražských Běžeckých Nadějí 2017 (dále jen PPBN) je zařazeno celkem 9 závodů. Každý závodník/závodnice bude bodově ohodnocen pouze ve své věkové kategorii dané těmito propozicemi. Do hodnocení PPBN jsou automaticky zařazeni všichni závodníci/závodnice, kteří bodují v kterémkoliv závodě PPBN.

Vypsané kategorie pro rok 2017

– přípravka Kluci, Holky 2006 – 2007

– mladší žáci, mladší žákyně 2004 – 2005

– starší žáci, starší žákyně 2002 – 2003

– dorostenci, dorostenky 2000 – 2001

Bodování soutěže

Prvních 10 míst v každé kategorii jednotlivých závodů zařazených do PPBN je hodnoceno systémem 16-13-10-7-6-5-4-3-2-1 bod. Podzimní běh Olympu je hodnocený dvojnásobným počtem bodů tj. 32-26-20-14-12-10-8-6-4-2. Body jsou uděleny v plné výši při jakémkoliv počtu závodníků/závodnic v dané kategorii. V případě rovnosti bodů celkového hodnocení PPBN rozhoduje větší počet 1., 2., 3.míst atd. Pokud je shodné i toto kritérium, rozhoduje lepší umístění při Podzimním běhu Olympu.

V případě, že se závodník/závodnice zúčastní Jarního běhání a Přespolního běhu nad Modřanskou roklí, do celkového hodnocení PPBN bude započítán pouze lepší výsledek z těchto dvou závodů. Horší výsledek se škrtá.

Průběžný stav poháru je možné sledovat na www.bezeckenadeje.cz

Vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení POHÁRU PRAŽSKÝCH BĚŽECKÝCH NADĚJÍ 2017 proběhne v průběhu měsíce prosince 2017/ledna 2018 (termín a místo bude upřesněno na webu www.bezeckenadeje.cz). Ceny obdrží závodníci/závodnice v kategoriích přípravek, mladšího žactva, staršího žactva a dorostu na 1. – 5.místě celkového pořadí poháru. Pořadatel zajišťuje ceny na základě vlastních možností. Při neúčasti na slavnostním vyhlášení jsou ceny k vyzvednutí po předchozí dohodě s pořadatelem PPBN do 30 dnů od data slavnostního vyhlášení. Ceny za celkové hodnocení nejsou právně vymahatelné.

Přehled pohárových závodů v roce 2017

8.4. – Jarní běhání /6.ročník/

9.4. – Přespolní běh nad Modřanskou roklí /14.ročník/

26.4. – Jarní běh Olympu /13.ročník/ 

13.5. – Běh o pohár starosty aneb Běh za Újezdskou sovou /12.ročník/

9.9. – Běh babího léta /19.ročník/

16.9. – Mladé Běchovice /52.ročník/

14.10. – Podzimní běhání /10.ročník/

5.11. – Motolské jamky /5.ročník/

18.11. – Podzimní běh Olympu /12.ročník/