Pohár Pražských Běžeckých Nadějí je tradičním běžeckým seriálem pro děti a mládež a v roce 2014 čeká pohár 11.ročník. V letošním roce byl pohár zařazen do speciálního projektu České unie sportu – Sportuj s námi!.

Co je projekt Sportuj s námi!

Česká unie sportu pro rok 2014 připravila projekt na podporu sportování široké veřejnosti ČUS – Sportuj s námi!. Cílem projektu je motivovat veřejnost k širšímu aktivnímu zapojení do sportovních aktivit v četných, pestrých a přitažlivých, nejen soutěžních podobách. Projekt je zaměřen zejména na sportovní a pohybové aktivity dětí a mládeže, ale také na generace dospělých a seniorů. Smyslem je ukázat, že sportování je zábavné, přínosné, poučné a přitažlivé pro každou věkovou skupinu s nespornými pozitivními přínosy pro fyzické i duševní zdraví lidí, že vede také k prohlubování sociálních kontaktů, morálně volních hodnot člověka a k žádoucímu začleňování do společnosti.

Jádrem projektu jsou pečlivě vybrané sportovní akce členských sportovních klubů a tělovýchovných jednot, národních sportovních svazů a partnerských sportovních organizací. Do projektu jsou zařazovány akce zpravidla s větším počtem účastníků, které probíhají každoročně a mají ověřenou tradici, známou dobrou sportovní a společenskou úroveň i rozsah nebo jsou součástí sportovních kalendářů – termínových listin sportovních svazů. Zařazeny mohou být také akce náborového charakteru i nové akce s prověřeným odpovídajícím konceptem a doloženou proveditelností.

Web-banner-400x180px-SSN_CUS

Projekt ČUS – Sportuj s námi! obsahuje širokou škálu soutěží, závodů, meetingů, memoriálů, utkání, setkání, přeborů a dalších sportovních akcí, které svým rozsahem, dopadem a významem přesahují úzce lokální význam a je do nich zapojena veřejnost.

Kompletní informace o projektu najdete na www.cus-sportujsnami.cz

Do projektu jsou vybírány akce, které procházejí náročným sítem výběru s řadou kritérií (cílová skupina, prestiž, kvalita, tradice, organizační zajištění, zapojení veřejnosti, vlastní sportovní úroveň atd.). Jedná se převážně o akce v krajích, okresech a obcích ČR, akce v regionech různého rozsahu a pestrého sportovního zaměření, veřejně přístupné sportovní akce a soutěže základních (místních) sportovních organizací.

kalendáři akcí 2014, který vzešel z lednového jednání Výkonného výboru ČUS je zařazeno 178 sportovních podniků, v jejichž rámci mohou zájemci poznat a zamilovat si více než 40 sportovních disciplín. Celkově je očekávána účast více než 50 tisíc sportovců i desetitisíců diváků.

Smyslem programu je přivést k jakékoliv podobě sportu co nejvíce lidí,“ říká k programu Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Byli bychom rádi, kdyby účastníci akcí zůstali u sportu dlouhodobě, i kdyby se jen měli připravovat na další ročník své oblíbené akce,“ dodává.

V rozmanité nabídce programu by si měl mít možnost vybrat opravdu každý.

Zdroj: www.cuscz.cz

Doufáme, že se nám v letošním roce podaří s jednotlivými pořadateli stejně úspěšný ročník jako v předchozím roce a mnoho závodníků a závodnic „Zažije pocit vítězství“.