V neděli 12.dubna pokračuje Pohár Pražských Běžeckých Nadějí 2015 Přespolním během nad Modřanskou roklí. I když je pohár teprve na svém začátku, můžeme se těšit na příjemné závody v prostředí přírodní památky Modřanské rokle.

DSC_0070

Celé běžecké dopoledne startuje už v 9:30 závodem starších žáků a dorostenek na které čeká zajímavý okruh o délce 2 900 metrů.

Až budete mít po závodě, můžete se projít naučnou stezkou vedoucí skrz Modřanskou rokli a blíže poznat jedno z velmi zajímavých míst hlavního města Prahy.

Modřanská rokle: Ptáci: Modřanská rokle poskytuje útočiště asi 60 druhům ptáků, z nichž více než polovina zde hnízdí. Typickými ptačími obyvateli lesa jsou celoročně šplhavci, které spatříme při hledání hmyzu na kmenech starých stromů. Stejným způsobem života žijí také brhlík lesní a šoupálek krátkoprstý, kteří v údolí patří mezi běžné pěvce. Stromové patro lesa dále obývají holub hřivnáč a sojka obecná. Skrytými obyvateli lesa jsou pěnicovití pěvci, mezi něž patří budníček menší a pěnice černohlavá. Hnízdí v hustých keřích, a tak je spíše uslyšíme, než uvidíme. Při zemi se zdržují kos černý, drozd zpěvný, červenka obecná a bažant obecný, kteří v bylinném podrostu hledají potravu, především různé bezobratlé živočichy. Zejména v zimě jsou nápadná hejna sýkor. Nejčastěji můžeme vidět sýkoru koňadru, sýkoru modřinku či hejno mlynaříků dlouhoocasých cvrkajících na keřích podél vody. Dravce zastupuje káně lesní a poštolka obecná, nejlépe je můžeme pozorovat při lovu hlodavců nad okolními poli. Regulační funkci mají také sovy – kalous ušatý a puštík obecný. (z naučné stezky)